Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği

Liman sahası içerisinde bulunan Atık Kabul Tesisi’ne "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında; MARPOL 73/78 EK 1 kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli atıklar (sintine suyu, slaç, atık yağ, slop), MARPOL 73/78 EK IV kapsamında bulunan pis sular ve MARPOL 73/78 EK V kapsamında bulunan çöp atıkları alınmaktadır.

Kara tankerleri ile limana yanaşan gemilerden atıklar alınarak atık kabul tesisindeki depolama tanklarına aktarılır. Gerekli seperasyon ve arıtma işlemleri yapıldıktan sonra atık yağ taşıma lisanslı firmamız vasıtası ile atık kabul tesisinden çıkan atık yağlar ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ek yakıt olarak kullanılmak üzere lisanslı bertaraf tesislerine taşınmaktadır.

Tesis de oluşan atık sular su kirliliği kontrolü yönetmeliği gereği karışık endüstriyel atık suların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olarak deşarj edilmektedir.

Tüm atıklar çevre ve insan sağlığı gözetilerek yönetmelikler kapsamında depolanmakta, geri kazanım ve bertarafı sağlanmaktadır.

Atık Kabul Tesisi Galeri