Liman Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği

Liman İşletme sahası içerisinde bulunan Atık Kabul Tesisi'ne 26 Aralık 2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında; gemilerin normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 EK 1 kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli atıklar (sintine suyu, slaç, atık yağ, slop), MARPOL 73/78 EK IV kapsamında bulunan pis sular ve MARPOL 73/78 EK V kapsamında bulunan çöp atıkları alınmaktadır.

Gemilerden atık alım hizmetimiz limanlara yanaşan gemilere, Liman demirleme sahasındaki gemilere verilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış(atık yağ taşıma lisansı ve tehlikeli atık taşıma lisansı) taşıyıcı firmamız vasıtası ile konusunda ehliyetli (SRC5 belgeli) elemanlarımızla atık kabul tesisimizden çıkan atık yağlar ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ek yakıt olarak kullanılmak üzere çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bertaraf tesislerine taşınmaktadır.

Tüm atıklar çevre ve insan sağlığı gözetilerek yönetmelikler kapsamında depolanmakta, geri kazanım ve bertarafı sağlanmaktadır.

Tesisimizde oluşan atık sular seperatörden geçirilip, kimyasal arıtma ünitemizde arıtılarak su kirliliği kontrolü yönetmeliği gereği karışık endüstriyel atık suların alıcı ortama deşarj standartları(tablo 19) kriterlerine uygun olarak deşarj edilmektedir.

Liman sahasından toplanan katı atıkların belediyelerin düzenli katı atık depolama sahasına taşınması da şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

MESBAŞ (MERSİN MESBAŞ LİMANI)

ÇAYTRANS KUMANYACILIK, TAŞIMACILIK, LİMAN HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAYTRANS KUMANYACILIK, TAŞIMACILIK, LİMAN HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAYTRANS KUMANYACILIK, TAŞIMACILIK, LİMAN HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAYTRANS KUMANYACILIK, TAŞIMACILIK, LİMAN HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAYTRANS KUMANYACILIK, TAŞIMACILIK, LİMAN HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAYTRANS KUMANYACILIK, TAŞIMACILIK, LİMAN HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.